Бужиг

Бүжиг нь ерөнхийдөө биеийн хөдөлгөөн ихэвчлэн хэмнэлт , дуу хөгжим нь багтдаг урлагийн нэг төрөл юм. Энэ нь оюун санааны болон гүйцэтгэлийн орчинд сэтгэл санааны үзэл бодлоо илэрхийлэх , нийгмийн харилцаа , эсвэл дасгал хэлбэрээр олон соёл иргэншилд гүйцэтгэсэн бөгөөд зарим тохиолдолд санал бодлоо илэрхийлэх , эсвэл түүхийг хэлж байсан юм. Бүжиг нь бас ийм маллах зэрэг бүжиг зэрэг зөгийн бүжиг , зан хэв маяг адил хүн , эсвэл бусад амьтдын хоорондын nonverbal харилцааны нэг хэлбэр гэж үзэж болох юм.